Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi poddar, alltså finns vi


Mar 3, 2020

Podden har fått sin första gäst i form av nära vännen (och lyssnaren) Isac! 

Vi pratar b la. om:

* Att hamna i poker/spelträsket

*  Ångest/oro är en mobbare

* Toy story utomjordningarnas religion

* Och mycket annat!

Trevlig lyssning!

Följ oss: 

Facebook: Vi poddar, alltså finns vi

Instagram: vipoddaralltsafinnsvi

Mejl: vipoddaralltsafinnsvi@gmail.com

Länkar i avsnittet:

Transpottning 2 trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oQlaYKP996c

Andrew Solomon: '' How the worst moments in our lives makes us who we are'': https://www.youtube.com/watch?v=RiM5a-vaNkg

Toy story aliens: https://www.youtube.com/watch?v=zT8If2VABWQ

Musik i avsnittet:

Introlåt: Lena Conradson- Varje stjärna i det blå

Bumper: Felly- Fabrics

The Growlers- Going gets Though