Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi poddar, alltså finns vi


May 17, 2021

Denna vecka gästas vi av Andreas Önnerfors, professor i idé och lärdomshistoria som nyligen skrivit en rapport för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som heter ‘’ Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning’’.

Vi pratar bla om:

 • Vad är egentligen en konspirationsteori?
 • Vilka typer av människor söker sig till dessa?
 • Vad går Coronakonspirationen ut på?

och mycket mycket mer!

Tack för att du lyssnar!

Följ oss:

Facebook/Instagram: Vi poddar, alltså finns vi

Mejl: vipoddaralltsafinnsvi@gmail.com  

Andreas Önnerfors rapport:

https://www.msb.se/contentassets/555542e57381475cb26d6862dc7a543a/msb-studie.pdf 

Dokumentärer vi pratar om:

 • Platt jord
 • Estonia-fynden som ändrar allt
 • Vaccinkrigarna 
 • Going Clear
 • Manhunt: Unabomber

Musik i avsnittet:

 • Adrenaline- Intense suspense 
 • Red Hot Chili Peppers- Californication
 • Felly-Fabrics
 • Lena Conradson- Varje stjärna i det blå