Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi poddar, alltså finns vi


Nov 24, 2020

Denna vecka pratar vi b la om:

* Loggor och mindre lyckade reklamkampanjer

* Realityserier & influencers

* Ervin rantar 

* Frans känner sig påhoppad

Och annat! Trevlig lyssning, All kärlek! Tack för att du lyssnar!

Följ oss: 

Facebook: Vi poddar alltså, finns vi

Instagram: vipoddaralltsafinnsvi

Mejl: vipoddaralltsafinnsvi@gmail.com