Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi poddar, alltså finns vi


Apr 13, 2021

Denna vecka pratar vi b la om:

  • Förvätningar, image
  • Vad innebär '' respektfull otrohet''?

Och mycket annat! Tack för att du lyssnar!

Följ oss:

Facebook/ Instagram: Vi poddar, alltså finns vi

Mejl: vipoddaralltsafinnsvi@gmail.com