Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi poddar, alltså finns vi


May 10, 2020

Vi svarar på lyssnarmejl/frågor! Typsikt manligt/kvinnligt? Vilken är den bästa stunden på dagen? Ervin filosoferar och Frans läser en dikt! 

 

Kärlek och respekt! Ta hand om varandra!

 

Följ oss:

Instagram: vipoddaralltsafinnsvi

Facebook: Vi poddar, alltså finns vi

Mejl: vipoddaralltsafinnsvi@gmail.com 

Musik: Intro: Lena Conradson- Varje stjärna i det blå

Bumper: Felly- Fabrics