Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi poddar, alltså finns vi

Jul 7, 2021

Avsnittet spelades in på natten, snackar om lite allt möjligt!

 

Tack för att du lyssnar!

 

Följ oss:

Facebook/Instagram: Vi poddar, alltså finns vi

Mejl: vipoddaralltsafinnsvi@gmail.com