Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi poddar, alltså finns vi

May 17, 2021

Denna vecka gästas vi av Andreas Önnerfors, professor i idé och lärdomshistoria som nyligen skrivit en rapport för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som heter ‘’ Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning’’.

Vi pratar bla om:

  • Vad är egentligen...