Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi poddar, alltså finns vi

Mar 22, 2021

Vi är tillbaka! 

Denna vecka gästas vi av Ervins barndomsvän Edwin! Edwin befinner sig i Bali och hur är det där under pandemin?

Vi pratar b la:

° Kärlek

° Att inte kunna åka hem under pandemin

° Korruption

Och mycket mycket mer!

Trevlig lyssning!

Avsnittet är mixat av Edwin Lundgren.

Följ...