Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi poddar, alltså finns vi

Feb 9, 2021

Vänner!

Denna vecka pratar vi b la om skillnaden på ensamhet och att vara själv, framgång, positiv desperation och Ervin har kommit till en insikt och mycket mer!

Trevlig lyssning, tack för att du lyssnar!

 

Följ oss:

Facebook/Instagram: Vi poddar,alltså finns vi

Mejl: vipoddaralltsafinnsvi@gmail.com 

Länkar:


Feb 4, 2021

Denna vecka är det högt och lågt.

 

Trevlig lyssning! Tack för att du lyssnar!

 

Följ oss:

Facebook/Instagram: Vi poddar,alltså finns vi

Mejl: vipoddaralltsafinnsvi@gmail.com