Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi poddar, alltså finns vi

Aug 19, 2020

Isac är tillbaka och gästar! 

Frans har gjort en lista med likheter mellan the piratelife och the PHlife.

Sen pratas det en hel del om alkoholvanor och alkoholkultur!

Trevlig lyssning! All kärlek! 

Följ oss:

Facebook: Vi poddar, alltså finns vi

Instagram: vipoddaralltsafinnsvi

Mejl:


Aug 13, 2020

Följ oss:

* Facebook: Vi poddar, alltså finns vi

* Instagram: vipoddaralltsafinnsvi

* Mejl: vipoddaralltsafinnsvi@gmail.com

Länkar:

*https://www.youtube.com/watch?v=zP04Nb_lesI

Musik:

Intro- Lena Conradson- Varje stjärna i det blå

Bumper: Felly- Fabrics

Låt: Francis Lai- Un homme et une...