Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi poddar, alltså finns vi

Apr 16, 2020

Back to basic denna gång! Ingen gäst denna vecka utan ett fint samtal med Frans & Ervin!

Vi pratar b la. om: 

* Svarar på ett lyssnarmail, gällande panikångest

* Sårbarhet

* Machokultur

plus lite annat!

Trevlig lyssning! Ta hand om varandra!

Följ oss:

Instagram: vipoddaralltsafinnsvi

Facebook: Vi poddar, alltså...


Apr 8, 2020

Vi är tillbaka efter lite frånvaro!

Denna vecka gästas vi av vännen Fredrik! 

Vi pratar b la:

- Vem är Gunnar Gam?

- Har Fredrik fått hybris?

- Q and A

och mycket annat!

Trevlig lyssning! Stay safe!

Följ oss:

Facebook: Vi poddar alltså, finns vi

Instagram: vipoddaralltsafinnsvi

Mejl: